Vesvese İçin Okunacak Dualar

Yüce Rabbimiz dünyada bir sürü hikmetlere binaen vesveseyi iblisin eline vermiştir. “Vesveseye önem verdikçe şişer, önem vermezsen söner. Ona büyük gözle bakarsan büyür; küçük gözle bakarsan da, küçülür. Korktuğun durumlarda ağırlaşır ve insanı hasta eder; eğer korkmazsan da iyice hafif olur . Kur’an-ı Kerim’de, vesvese geldiği zamanlarda şu şekilde buyurur: “Bununla birlikte şeytandan ( iştirak eden ) bir vesvese seni dürtecek olursa, anında Allah’a sığın! Nedeni Ise Alemlerin (her şeyi işiten ve duyan), Rabbi (hakkıyla bilen) yanlızca O’dur.” Başka bir ayette ise; “Ve de ki : “Allah’ım! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım beni koruyup kolla. Yüce Rabbim! (Onların) yanımda bulunmalarından bile sadece sana sığınıri senden yardım dilerim.”
Âlimlerimiz, vesvese amaçlı sabah ve akşam İhlas, Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye etmişlerdir.
Vesveseden arınmak için , her an Allahü Teala’ya sığınmalı, bu duayı her gün okumalısınız. “Ya Allah ür rakip ül hafiz ür rahim . Ya Allah ül hayy ül halim ül azim ür rauf ül kerim. Ya Allah ül hayy ül kayyüm ül kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvin!”
Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

Manası:

Allah’a güvendim, bana kafi . Ondan başka ilah yoktur. O’na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın bir tek rabbidir. İçinizi dürten eden çeşitli vesvese durumunda bu zikri söylemeniz gerekmektir, Bununla Birlikte “La ilahe illallah” zikrini söylemek sizi şeytandan koruyacaktır.
“Hasbinallah ve ni’mel vekil ve ni’mel Mevla ve ni’mel nasir.”

Manası:

Allah bize kafi , O ne mükemmel bir vekildir, ne güzel yardımcıdır.” Her konuda Allah’a güvenirseniz, hep güzel neticelere ulaşacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close