Uykusuzluk için dualar

Uyumakda zorlanan insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar.

Bu konuyla ilğili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmiştir.

Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma  halaka ve zerae ve beraeBimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-AlimAllahümme ğarati’nnücum ve hedeiti-l-uyun.ve ente Hayyün kayyumün La te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve emin ayni.Allahümme eslemtü nefsi ileyk.ve veccehtü  vechi ileyk.ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk.La Melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt.Allahümme bismike  emütü ve ahya.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close