Unutkanlık İçin Okunacak Dualar

Bir gün Hz. Ali ( ra ) Resûlullah ( sav )’a gelerek: Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum, diye konuştu . Resûlullah ( sav ) ona şu yanıtı verdi: Ey Ebû’l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah’ın sana yararlı kılacağı, öğrettiğin halde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi? Hz. Ali ( ra ): Evet, ey Allah’n Rasûlü, öğret bana! diye konuştu . Bunun üzerine Hz. Peygamber ( sav ) şu tavsiyede bulundu:
Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç ya da yedi cuma yapacaksın. Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Nedeni Ise o an (meleklerin de hazır olduğu ) meşhûd bir andır. O anda edilen dua müstecabtır. Şayet o zamanda kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl. Birinci rek’atte, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku, ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku, üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü’ssecde’yi oku, dördüncü rek’atte Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku. Teşehhüdden boşaldığın vakit Allah’a hamdet, Allah’a senayı da harika yap, bana ve öbür peygamberlere salât ve sonrasında şu duayı oku:
Allah’ım, bana günahları, beni yaşamda baki kıldığın sürece ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana yararı olmayan şeylere girişimim amacıyla bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah’ım. Yüce Rabbim! Celâlin hakkı için , yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak biçimde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onla beraber dilimi açmanı, onla beraber kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı diliyorum . Sebebi Ise , hakkı bulmakta bana sadece sen yardım edersin, onu bana yanlızca sen kısmet edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet sadece büyük ve yüce olan Allah’tandır.
Başka bir rivayete göre ise; şu duanın okunması tavsiye edilmiştir.

Okunuşu:

Allahümmerzukna hıfzal mürselin ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bi keramike ya ekramel ekramin ve bi rahmetike ya Erhamerrahimin. Bu duayı okumak hafızayı güçlendirecek, derslerde oldukça başarılı olmayı sağlayacaktır. 40 gün süresince sabah namazının zamanı gelmeden başka bir deyişle seher vaktinde 7 kere Fatiha suresi okuduktan sonra , unutkanlık meseleninden kurtularak hafızanın güçlendiğini göreceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close