Manevi İnancı Güçlendirmek İçin Dualar

İman inanılacak esaslar yönünden artıp eksilmez; fakat keyfiyet durumundan güçlenir ve zayıflar. İmanın şartları altıdır. Bu, Hz. Âdem’den (as) âhirzaman peygamberi Hz. Muhammed’e ( sav ) kadar değişmez ve değişmemiştir. İmanı güçlendiren en mühim husus “Allah’ın âyetlerinin okunması”dır. Allah’ın âyetleri okundukça mü’minlerin imanları çoğalır. Bu Kur’ân-ı Kerim ve tefsirlerini okumak anlamına gelir. “Amel-i salih” dediğimiz Allah’ın emirlerini uygulamak ve haram kıldığı şeylerden uzak durmak mü’minin imanını çoğaltır ve kuvvetlendirir.
Peygamberimiz ( sav ) Efendimizin bir hadisinde, kim Rahman suresini 70 defa okursa, gönül ferahlığına kavuşur ve içi huzurla dolar. Kendisine hayır kapılarının açılmasını bekleyen kimse, Rahman suresini okuyarak sebep vesile edinmelidir.
Alimler manevi inancını kuvvetlendirmek isteyen bireylere şu şekilde cecap vermişlerdir. Bir ayeti kerimede Allah’u Teala şu şekilde buyurmuştur: İman edenlerin kalpleri Allah’ın Zikri ile huzura kavuşur. Dikkatli olun! Kalpler ancak ve ancak Allah’ın Zikri ile huzur bulur. ( Ra’d, suresi 28 ) Ayetten de anlaşıldığına göre kalpler ancak Allah’ın Zikri yani Kur’an ile huzura kavuşur.
Bir rivayete göre ise; Ezanı dinlemek, ezandan sonra Vesîle duâsını okumak ve camiye, cemaatle namaz kılmak için çaba göstermek de, cemaatle namaz kılmak da insanın imanını güçlendirir. Peygamber Efendimiz ( sav ) “Kim ezanın ardından vesile duâsını okursa şefaatim ona vacip olur ” buyurmuşlardır.
Bir başka rivayette ise; alimle Allah’ın harika adları içinde , El-Fettah, Er-Rafi, El-Muizz, Eş-Şekur, El-Mucip ve El-Vasi isimlerini bolca ya da mümkünatı var ise günde 100’er defa zikir etmek imanı güçlendirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close