Kurban Keserken Okunacak Dualar

Kurbanı usulüne göre kesmek için özen gösterilir. Öncesinde keskin ve büyük bir bıçak getirilir. Hayvanın görmeyeceği bir yere bırakılır. Kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir ve kıbleye doğru yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, öbür üçü bağlanır ve kıbleye karşın durularak şu âyetler kurban sahibi ya da vekili aracılığıyla okunur:
İnni veccehtu vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen vemâ ene minel-müşrikîn.

Manası:

Kesinlikle ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah’a yöneldim. Ben müşriklerden değilim.” (En’am Sûresi, 79)
Bir diğer dua da şu şekilde okunur. Okunuşu: İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbiil-âlemîn Lâ şerîke lehû ve bizâlike ümirtü ve ene evvelül-müslimîn. Allahümme tekabbel minnî kema tekabbelte min İbrahîme halîlike ve bi Muhammedin aleyhissalâtu ve’s-selâm

Manası:

Kesinlikle benim namazım da, öbür ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir Onun hiçbir ortağı yoktur İşte ben bununla emrolundum Ben Müslümanların ilkiyim. (En’âm, 162-163), Allah’ım aynı Peygamberim Muhammed ( sav ) ile (halilin) İbrahim ( as ) ‘ın kurbanlarını kabul eylediğin gibi bunu benden kabul et duası okunur ve ardından tekbir getirilir:
Allâhü ekber, Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhil-hamd diyerek tekbir getirilir ve bismillahi Allahü ekber denilerek hayvana işkence etmeden keskin bir bıçak ile kesilir. Kurbanın, sahibi aracılığıyla kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close