Hatim Duaları

Her hatmin hemen ardından toplu halde dua etmek şart değildir. Hatim için şart olan belli bir dua da yoktur. Kur’an okumanın kendisi bir ibadet etme olduğu gibi dua da bir ibadettir . Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyup tamamlandıktan hemen sonra okunan duaya Hatim Duası denir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( sav ) Kur’an-ı hatim edeceği vakitler , komşularını, ailesini ve yakınlarını toplar, onlarla beraber dua ederdi. Bu nedenle hatim duası için aileyi ve komşuları toplamak dinimizce uygun görülmüştür.
Bereketli olan Hatim duasının öncesinde Fatiha ve Nas sureleri ile Bakara suresinin başından (5) beş ayet okumak sünnettir. Bu konuda Übeyb bin Ka’b: Peygamberimiz, Nas suresini okuduğu vakit , Fatiha suresine başlar, hemen sonrasında da Bakara suresinin başından: “ve ülaike hümü’l-müflihun”a kadar okur, hatim duasını yapar, sonrasında da kalkardı.” hadisini örnek alırsak, Hatim Duası bu surelerin arkasından yapılır.
Ya Rabbelalemin! an itibariyle kapına geldik. Yüce divanına durduk, tüm kötülükleri bir yana bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş olarak geri çevirme Ya Rabbi !
Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle.
Ya Rabbi ! Cemi yanlış ve kusurlardan salim eyle.
Ya Rabbi! hasıl olan sevabı önce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin mübarek , aziz, latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik sen kabul eyle.
Ya Rabbi ! İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu günümüze kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, lsâl eyle.
Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar eriştiren sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, isâI eyle.
Ya Rabbi ! Inanç , vatan, hak ve gerçekler uğruna canlarını severek feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle
Ya Rabbi ! Bu hatm-ı şerife (mevlid-I şerife) vesile olanların amaçlarını makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini “Len tebür” eyIe. Her ne murat Ile okutmuşlarsa muratlarına naiI eyle
Ya Rabbi ! Bu aileden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle.
Ya Rabbi ! Uzaktan ve yakından gelip, şurada bir araya gelen aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sağlık ve afiyet ihsan eyle.
Ya Rabbi ! Şu mübarek gecede: “Toprak altında çürümüş, adları unutulmuş, tek fatiha okuyacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin de günahlarını affeyle.
Ya Rabbi ! Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve dış düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onları islah eyle.
Ya Rabbi ! Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle.
Ya Rabbi ! Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle.
Ya Rabbi ! Diğer alemde estaizu billah “ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr” Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı vakit bizleri cennet fırkasına dahil eyle.
Ya Rabbi ! Kur-‘an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırmayıp, Onun ahkamını yaşayan ve, tatbik edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin İslam Dinini vatanımızda payidar eyle.
Ya Rabbi ! Namaz kılmayı bırakan, kumar ve içkiyle, evinin yolunu unutan, çeşili fenalık ve azgınlıklara koyulan Müslüman din kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.
Ya Rabbi ! Çocuklarımızı ahlaklı, edepli, faziletli, anasına, babasına ve hocasına hürmet gösteren, Allah’ına, peygamberine saygı ve tazim edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Vatanına, milletine, inanç ve mukaddesatına gönülden ilişkili olanlardan eyle.
Ya Rabbi ! Namazına-niyazına ve tüm ibadatlerine devam edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Çeşitli afet ve musibetlerden, tehlikelerden, hastalıklardan, zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle.
Ya Rabbi ! Hassaten günah hastalıklarından, ahlaksızlıklardan, yalandan, haramlardan, riyadan, gıybetten, kibirden ve hasetten muhafaza eyle.
Ya Rabbi ! Tüm değerli uzuvlarımızı mevlam ne amaçlı yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.
Ya Rabbi ! Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, İslama ve insanlığa yararlı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan tembellikten, acizlikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.
Dualarımızın kabulü için kelime-i şehadet getirelim.
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”
Ya Rabbi ! Bu kelime-i mübarekeyi okuyarak ruhumuzu teslim etmek, cümle aleme nasib eyle.
Ya Rabbel’alemin ! Biz sana yalvarıp, yakarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Ya Rabbi ! “AMIN” diyen şu kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir.
“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil alemin.”
El-Fatiha
Ölünün yıkanıp kefenlenmesinin ardından veya defnedildiği gün ya da gece Kur’an okunması ya da hatim indirilip dua edilmesi bir takım müslüman çevrelerde adet haline gelmiştir.
Bir hadisi şerifte, Teravih namazını Kur’an-ı en az bir kere hatmederek kılmak sünnet, çok sayıda hatimle kılmak fazilettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close