Hacca Giderken Okunacak Dualar

Hacca gidecek olan şahıs yolculuk öncesinde 2 rekat namaz kılıp ve hemen sonrasında şu duayı okumalıdır:
Bissmillahi tevekkeltü ala’l-lahi la havle vela kuvvete illa billah.
Manası: Allah’ın adıyla . Allah’a tevvekkül ettim. İşlerimi O’na havale ettim. Güç ve kuvvet ancak Aliyyü’l-Azim olan Allah iledir. Duasının hemen sonrasında bineğe binilir ve hac yoluna gider iken sürekli Allah zikir edilir.
Başka bir rivayette ise hacı adayların şöyle dua etmeleri tavsiye edilmiştir:
Bismillâhirrahmânirrahîm. (İnne evvele beytin vudıa linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtün beyyinâtün makamı ibrâhîm, vemen dehalehû kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil âlemîn.) Sadakallahul azîm.
Ve kale nebiyyünâ sallahu aleyhi ve sellem:
(Elhaccül mebrûru leyse lehû cezâün illel cenneh.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kal ev kemâ kal.
Yâ Rabbel Âlemîn… Yâ Erhamer Râhimîn…
Senin Peygamberin: “Âdâbına uyarak yapılmış haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; hediyesi ise cennettir.” buyurdu; bizi cenneti kazanmış olanlardan eyle yâ Rabbi!..
Haccını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..
Yâ Rabbel Âlemîn! Bize bu uzunca yolları kısalt… Bize yardım et… Bize tevfikini refîk eyle… Senin yolunda olmamızın bilincinde eyle… Bizi cahillerden, gafillerden eyleme yâ Rabbi!..
Senin zikrinle bizleri meşgul et yâ Rabbi!.. Senin rızâna uyumlu zaman geçirmeyi nasîb eyle… Sevaplı ameller işlemeyi nasîb eyle… Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasîb eyle… Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close