Düşmanlığa Karşı Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz ( sav ), Müminler kızgınlık zamanlarında sabretmeyi, kendilerine yapılmış olan kötülüğü bağışlamayı başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı kollar ve düşmanları onlara boyun eğer .(Buhari) buyurmaktadırlar. Düşmanı olan kimse, Allah’a hamd, Peyamber Efendimiz ( sav )’e salavat getirerek Hizbü’n Nasr duasını çokca okuyarak Allah’ü Teala’dan yardım dilemeliyiz.
Bismillahirrahmanirrahim
Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya’zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a’dâi’l fâcirati en-tec’ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı’an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ’i ic’alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Manası:

Rabbim! yardımının imdat hızı, kahrının gücü, haramlarının çiğnenmesine olan hassasiyetin, ayetlerine sığınan kimseleri olan himayen hürmetine!… Yâ Karîb (Yakın)! Yâ Semî’! (İşiten)
Yâ Mücîb! Yâ Serî’! Yâ Cebbâr! Yâ Mütekebbir! Yâ Kahhâr! Yâ şedîde’l-batş! , Ey zorbaların kahrının âciz bırakamadığı! Ey acımasız hükümdar ve günahkar düşmanlardan âsilerin helakinde uğraşmayan Rabbim! Bana tuzak kurmaya çalışanların tuzaklarını kendi boyunlarına geçir! Bana hile yapmaya çalışanların hilelerini kendi başlarına çevir! Bana arkamdan kuyu kazmaya çalışanları kazdıkları kuyulara düşür! Ey benim dayanağım! Bana aldatma ağı atanların ağlarına kendilerini düşür! Bizzat Kendilerini av eyle o ağlara! Kendilerini esir eyle o ağlarda!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close